Instecticide Lodi

DIGRAIN AF


Pudră insecticidă gata preparată, pentru combaterea insectelor târâtoare, în special a furnicilor

DIGRAIN AF

0,25% cypermethrine
QSP pudră

DIGRAIN AF este destinat combaterii tuturor insectelor vectoare şi/sau producătoare de disconfort, târâtoare în special furnici.

DIGRAIN AF se utilizează ca atare, neamestecându-se cu apă. Se pudrează direct asupra locurilor frecventate de furnici, presărându-se pulberea sub forma unei benzi continue de-a lungul pereţilor, plintelor, pragurilor dar şi în garaje, tablouri electrice, etc. Produsul se aplică cu ajutorul unei linguri în crăpături şi orificii.

Se face o nouă reaplicare dacă produsul a fost înlăturat prin măturare / spălare sau în cazul unei noi reinfestări.

Cutia cu pulbere se va închide foarte bine după utilizare pentru a evita influenţa umidităţii asupra pudrei.

DIGRAIN T


Aerosol insecticid pentru combaterea insectelor târâtoare. Biocid pentru uzul populaţiei

DIGRAIN T

Cypermethrine: 0,15%
Tetramethrine: 0,5%

DIGRAIN T este destinat combaterii insectelor târâtoare din case şi din alte zone nonagricole: gândaci de bucătărie, furnici, purici, păianjeni, peştişori de argint, urechelniţe. DIGRAIN T omoară insectele în câteva minute şi protejează suprafeţele pentru mai multe săptămâni după aplicare, datorită cypermethrin-ului, un piretroid de sinteză foarte remanent.

DIGRAIN T este un aerosol gata preparat. Se pulverizează direct pe insecte de la o distanţă de 20 – 30 cm. Pentru o perioadăde lungă durată se pulverizează în locurile de trecere şi în spaţiile susceptibile de a fi infestate: tâmplăria uşilor şi ferestrelor, abajururi, plinte, praguri, ţevăraie, în spatele mobilei şi apraturii de bucătărie (frigidere, aragaze) pânâ ce acestea sunt uşor umezite. Nu se vor şterge.

DIGRAIN Z


Aerosol insecticid pentru combaterea insectelor zburătoare şi târâtoare. Biocid pentru uzul populaţiei

DIGRAIN Z

D – Phenothrine: 0,1%
Tetramethrine: 0,3%

DIGRAIN Z este destinat combaterii insectelor vectoare sau producătoare de disconfort, zburătoare şi târâtoare din case şi din alte zone nonagricole: ţânţari, muşte, viespi, bondari, gândaci de bucătărie, furnici, purici, păianjeni, peştişori de argint, urechelniţe.

DIGRAIN Z omoară insectele în câteva minute şi protejează suprafeţele pentru mai multe săptămâni după aplicare.

DIGRAIN Z este un aerosol gata preparat. Se pulverizează direct pe insecte de la o distanţă de 20 – 30 cm. Pentru o perioadăde lungă durată se pulverizează în locurile de trecere şi în spaţiile susceptibile de a fi infestate: tâmplăria uşilor şi ferestrelor, abajururi, plinte, praguri, ţevăraie, în spatele mobilei şi apraturii de bucătărie (frigidere, aragaze) pânâ ce acestea sunt uşor umezite. Nu se vor şterge.


DIGRAIN BCI


Insecticid gata preparat pe bază apoasă

 

DIGRAIN BCI

cypermethrin 0,1% w/w

Insecticid pentru amatori, de şoc şi remanent, folosit pentru combaterea insectelor zburătoare şi târâtoare: furnici, gândaci de bucătărie, purici, ploşniţe, muşte, ţânţari, molii, viespi în sectorul sanitar uman, prin aplicarea pe pereţi, podele, crăpături, crevase şi în jurul instalaţiilor mecanice, echipamente sau direct pe insecte.

Distruge radical insectele târâtoare, precum: gândaci de bucătărie, purici, ploşniţe, purici etc.

Se foloseşte numai ca insecticid.

Rata de aplicare: Tratare suprafeţe.

Aplicaţi un litru de produs pentru o suprafaţă de 20 m2, sau pulverizaţi direct pe insecte. Folosiţi măşti de protecţie pentru căile respiratorii şi pentru ochi. Nu pulverizaţi produsul pe mâncare, tacâmuri sau suprafeţe care intră în contact cu mâncarea. Acest produs şi ambalajul său trebuie folosit cu precauţie.n Feriţi-vă de suprafeţele tratate până la uscarea produsului de pe ele. Acoperiţi toţi recipienţii cu apă înaintea aplicării produsului. Se foloseşte numai pentru interior. Îndepărtaţi sau acoperiţi acvariile sau bolurile cu peşti înainte de aplicare.

Acest produs conţine substanţe cunoscute ca fiind riscante pentru mediu. Nu contaminaţi solul, apa sau reţeaua de canalizare cu chimicale sau cu ambalaje folosite. Este toxic pentru albine.

Citiţi instrucţiunile înainte de utilizare. Utilizaţi produsul numai conform indicaţiilor de pe etichetă. Foarte toxic pentru organismele acvatice putând provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic. Evitaţi pulverizarea în mediu.

DIGRAIN PN


Insecticid sub formă de aerosol cu golire instantanee destinat combaterii insectelor târâtoare. Produs biocid destinat folosirii de către populaţie

DIGRAIN PN

Pyrethru natural 2%
Piperonil butoxid 16%

DIGRAIN PN este destinat combaterii tuturor insectelor vectoare şi/sau producătoare de disconfort, târâtoare şi zburătoare din locuinţele proprii sau din localuri nonagricole: gândaci de bucătărie, furnici, purici, muşte, ţânţari…

DIGRAIN PN doboară insectele în câteva minute şi le omoară în procent de 100%.

DIGRAIN PN este un aerosol gata pregătit. Este un aerosol cu golire instantanee. Se închide ermetic locul în care urmează să se facă tratamentul. Se evacuează oamenii şi animalele înainte de utilizare. Se amplasează aerosolul în centrul locului unde urmează să se facă tratamentul. Se apsă pe declanşatorul până ce acesta se blochează. Se părăseşte imediat localul şi se închide bine uşa. Aerosolul se goleşte în întregime în câteva minute.

Se lasă să acţioneze timp de 2 – 3 ore. Se aeriseşte complet şi îndelung locul înainte a fi relocuit.

FLASH DOSE


Insecticid concentrat emulsionabil sub formă de doză hidrosolubilă. Insecticid destinat atât uzului profesional cât şi pentru populaţie.

Flash Dose

Pyrethru natural 20 g / litru
Piperonil butoxid 160 g / litru

Flash Dose a fost special concepută pentru a lupta cotra insectelor târâtoare şi zburătoare cum ar fi: furnici, gândaci de bucătărie, purici, muşte, ţânţari, viespi, bondari etc.

Flash Dose se utilizează la interior. Insectele cad în primele minute de la aplicarea insecticidului. Flash Dose este un insecticid cu o remanenţă redusă, impunându.se o retratare în cazul unei noi infestări.

Puneţi o doză de 10 ml într-un litru de apă(sau 2 plicuri de 5o ml în 5 litri de apă) şi amestecaţi până la dizolvarea completă a ambalajului hidrosolubil (5 până la 10 minute). Pulverizaţi amestecul direct asupra insectelor sau asupra tuturor locurilor susceptibile de a fi infestate de insecte: pereţi, sol, fisuri, plinte, tocurile geamurilor şi uşilor, sub cadă, frigider, plite etc.


PHOBI C


Insecticid concentrat emulsionabil în doze hidrosolubile. Produs biocid pentru uz profesional şi pentru populaţie

PHOBI C

50 g / litru Cypermethrin

PHOBI C este destinat combaterii tuturor insectelor vectoare şi producătoare de disconfort, atât zburătoare cât şi târâtoare din sectorul sanitar uman: muşte, ţânţari, viespi, purici, furnici, gândaci de bucătărie, păianjeni etc.

PHOBI C omoară insectele în timp de 6 – 12 minute şi protejează pentru o perioadă de 12 săptămâni, după aplicare, datorită cypermethrin-ului, un piretroid de sinteză foarte remanent.

Se diluează o doză de 10 ml în 0,5 litri de apă pentru a trata o suprafaţă de 10 m2, o doză de 20 ml într-un litru de apă pentru a trata o suprafaţă de 20 m2, sau două doze de 50 ml în 5 litri de apă pentru a trata o suprafaţă de 100 m2.

După ce se pun dozele în apă se agită timp de 5 – 10 minute pentru o dizolvare completă. Se pulverizează soluţia obţinută în toate locurile frecventate de insecte zburătoare sau târâtoare: pereţi, paviment, plinte, tâmplaria geamurilor şi uşilor, tapiţerii, terase, balcoane, garaje etc.

PHOBI CONCENTRAT


Insecticid lichid pentru combaterea ţânţarilor
Produs biocid pentru uz profesional

PHOBI CONCENTRAT

10 g / litru d – phenothrine

PHOBI CONCENTRAT este destinat combaterii ţânţarilor în sectorul sanitar uman.

PHOBI CONCENTRAT omoară ţânţarii rapid şi protejează pentru o perioadă îndelungată suprafeţele tratate împotriva reinfestării.

PHOBI CONCENTRAT se foloseşte cu ajutorul unui generator ULV. Se pulverizează zone cu vegetaţie (parcuri, grădini publice, aliniamente stradale, cimitire etc).

Se va curăţa utilajul după fiecare folosire.

PHOBI CONCENTRAT se foloseşte în doză de 0,75 litri / ha

PHOBI FOG UM


Insecticid lichid pentru combaterea ţânţarilor
Produs biocid pentru uz profesional

PHOBI FOG UM

5 g / litru d – phenothrine

PHOBI FOG UM este destinat combaterii ţânţarilor în sectorul sanitar uman.

PHOBI FOG UM omoară ţânţarii rapid şi protejează pentru o perioadă îndelungată suprafeţele tratate împotriva reinfestării.

PHOBI FOG UM se foloseşte cu ajutorul unui generator de ceaţă caldă. Se pulverizează zone cu vegetaţie (parcuri, grădini publice, aliniamente stradale, cimitire etc). Se va curăţa utilajul după fiecare folosire.

PHOBI FOG UM se foloseşte în doza de 5 litri / ha.


PHOBI DOSE


Insecticid concentrat emulsionabil
 

PHOBI DOSE

Imiprothrine 100 g / l - acţiune de şoc
Cyphenothrine 150 g / l – acţiune remanentă

Cele 2 molecule sunt susţinute în cadrul Directivei Europene de Biocide.

Insecticid în doză hidrosolubilă.

Combate radical insectele zburătoare şi târâtoare.

Tratamentul iniţial (de şoc): se pune o doză de 50 ml de insecticid într-un pulverizator cu 5 litri de apă pentru a trata o suprafaţă de 100 m2.

Tratament de întreţinere: se pune o doză de 50 ml de insecticid într-un pulverizator de 10 litri cu apă pentru a trata o suprafaţă de 200 m2. Doza se pune ca atare în recipient pentru ca aceasta are un înveliş hidrosolubil. Este preferabil să se utilizeze apă călduţă şi să se aştepte până la dizolvarea completă a pachetului înainte de a începe tratamentul (în jur de 10 minute).

Se pulverizează toate spaţiile frecventate de insecte: sol, pereţi, plinte, spatele aparatelor elctrocasnice, marginea şi ramele ferestrelor, tapiţerii, terase etc.

Este recomandabil ca pompele să fie clătite cu apă pentru a putea fi utilizate la stropirile ulterioare.

PHOBI KING


Microemulsie concentrată
 

PHOBI KING

imiprothrine 20 g/l
cypermethrine 80 g/l

Ambele substanţe active sunt autorizate în cadrul Directivei Europene de Biocide.

Insecticid de şoc şi remanent

Distrugere radicală a insectelor zburătoare şi târâtoare, precum: muşte sinantrope, ţânţari, gândaci de bucătărie, purici, ploşniţe, furnici etc.

Se diluează 250 ml de PHOBI KING în 5 litri de apă şi se folosesc pentru tratarea a 100 m2, prin pulverizare.Se pulverizează toate locurile frecventate de insecte: sol, pereţi, plinte, spatele aparatelor electrocasnice, tocurile şi ramele ferestrelor, tapiţerii, terase. După tratament se va spăla apratul cu care s-a efectuat operaţiunea cu apă curată. Ca pentru toate insecticidele, este recomandat de a feri ochii clătiţi de pulverizările ulterioare.

PHOBI VOLANTS


Insecticid gata preparat pe bază apoasă, pentru combaterea insectelor zburătoare.

ProdPHOBI VOLANTSus

D-tetramethrine 1,5g / l – acţiune de şoc
cypermethrin 5g / l – acţiune remanentă

Cele două molecule sunt suţinute de către Directiva Europeană de Biocide.

Insecticid de şoc şi remanent.

Distruge radical insectele zburătoare, precum: muşte sinantrope, ţânţari, viespi, bondari etc.

Produsul se foloseşte ca atare. 1 litru de produs permite tratarea unei suprafeţe de 20 m2.

Viespi şi bondari: 1 litru de de produs permite, în general, tratarea unui cuib. Cantitatea se adaptează in funcţie de importanţa şi accesibilitatea cuibului. Se pulverizează cuibul în cercuri concentrice de la exterior spre interior.

După tratare se curăţă pompa cu apă curată. În cazul în care se foloseşte o pompă de 1 litru se va răsuci capul duzei în vederea obţinerii jetului dorit. După terminare se va închide capul duzei.


PHOBIFLY


Insecticid concentrat emulsionabil pentru combaterea insectelor zburătoare şi târâtoare.
 

PHOBIFLY

2% Esbiothrine
4% Permethrine
10% Piperonil butoxid

Combinaţia dintre permethrine şi esbiothrine permite o acţiune de şoc şi o eficacitate de lungă durată. Phobifly doboară insectele în 1 – 2 minute şi protejează suprafeţele tratate pentru o perioadă de mai multe săptămâni.

Phobifly este indicat pentru tratamentul insectelor zburătoare şi târâtoare cum ar fi: muşte, ţânţari, viespi, bondari, gândaci de bucătărie, purici, ploşniţe, furnici etc.

Se pulverizează suprafeţele: se diluează 125 ml (insecte zburătoare) sau 250 ml (insecte târâtoare) de produs în 5 litri de apă. Se aplică cei 5 litri de soluţie pe o suprafaţă de 100 m2. Se aeriseşte spaţiul pe toată durata tratamentului.

Tratamentul spaţiilor: se utilizează 400 ml de Phofly pentru 1000 m3. Se adaptează diluţia la tipul de aparat folosit. Se tratează locurile frecventate de insecte: pereţi, sol, plinte, fisuri, ramele uşilor şi ferestrelor, dedesubtul şi în spatele moblierului şi aparaturii electrocasnice (frigidere, plite). După folosire se spală foarte bine pompa cu care s-a făcut tratamentul.

PHOBI RAMPANTS


Insecticid gata preparat pe bază apoasă, pentru combaterea insectelor târâtoare. Insecticid de şoc şi remanent.

PHOBI RAMPANTS

imiprothrin 2g / l – acţiune de şoc
cypermethrin 5g / l – acţiune remanentă

Cele două molecule sunt suţinute de către Directiva Europeană de Biocide.

Distruge radical insectele târâtoare, precum: gândaci de bucătărie, purici, ploşniţe, purici etc.

1 litru de produs permite tratarea unei suprafeţe de 20 m2.

Pulverizaţi în spaţiile frecventate de insecte: sol, pereţi, plinte, spatele aparaturii electrocasnice, pervazul şi tâmplăria ferestrelor, tapiţerii, terase. După tratament clătiţi bine pompa cu apă curată.

În cazul utilizării pompei de 1 litru răsuciţi capul duzei pentru a obţine jetul dorit.

Meniu