• Soluții inteligente pentru
    PREVENIREA ȘI COMBATEREA DĂUNĂTORILOR
  • DERATIZARE
  • DEZINSECȚIE
  • DEZINFECȚIE
  • TRATAMENTE FITOSANITARE
×

Anunț public - Solicitare autorizație de mediu

S.C. DD DERATEX PREVENT S.R.L. cu sediul în București, str. Alexandru Anghel nr. 3, sector 5, inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15956/2005, CUI RO17968703, anunță publicul interesat asupra solicitării Autorizației de mediu pentru desfășurarea – Activități generale de curățenie a clădirilor, cod CAEN – 8121, pentru noul sediu situat în str. Alexandru Anghel nr. 3, sector 5, București.

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită eliberarea Autorizației de mediu pot fi consultate la sediul din str. Alexandru Anghel nr. 3, sector 5, București, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 - 17:00, precum și la sediul A.N.P.M. din Splaiul Independenței nr. 294, sector 6, București.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune contestații sau sugestii la sediul A.N.P.M. din Splaiul Independenței nr. 294, sector 6, București.

Meniu